1

CERTIFIKAT

3

Nagradu za naprednu kompaniju dobili smo 2013. godine

2

Dobili smo pravo na priznanje kompanije za integritet 2015. godine

4

Imali smo pravo na nagradu za dobronamerno poslovanje u 2016. godini

1

Imali smo pravo na nagradu Udruženja preduzetnika Shenxian.